Coaching

Kalidad Coaching

Één van de principes van coaching is dat ieder mens ongekende mogelijkheden heeft. Deze gedacht vormt de basis van Kalidad Coaching:

(Her)ontdekken/ gebruiken van je kwaliteiten.

Coachen is daarbij bedoeld als een kortdurende vorm van hulpverlenen waarin je d.m.v. gesprekken en eventuele opdrachten inzicht krijgt in je eigen handelen en hoe (of) je dit kunt verbeteren.

Bij coaching kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • uitzoeken wat je kwaliteiten zijn
 • wensen inzake (vrijwilligers) werk of scholing
 • belemmeringen (privé of werkgerelateerd) opsporen en hoe je daarmee omgaat
 • de verhouding met je baas of met collega’s
 • balans vinden tussen werk en privé
 • het leren omgaan met beperkingen
 • etc.

Jij stelt, samen met je coach, vast wat jouw doelen zijn en daar kan dan planmatig aan gewerkt gaan worden: welke stappen zijn er nodig? Wat kun je aan op dit moment? Daarbij gaat het om jou als gehele persoon en hoe je functioneert in relatie tot anderen.
Coachen kan je helpen om stevig en positief in je leven te komen staan op een manier die bij jou past.
Waar een wil is, is een weg… op jouw manier en in jouw tempo.

Wat doe ik als coach?
Als coach begeleid ik je proces, houd ik je een spiegel voor, luister naar je, observeer en geef je feedback. Niet meer, niet minder.
Maar dat is soms wel net datgene wat je nodig hebt om erachter te komen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
Waar je kwaliteiten precies liggen en hoe ze te gebruiken.
Coaching is dus geen therapie of advies.
Coaching maakt je bewust van je keuzes, je gedrag en je overtuigingen.
Je leert jezelf beter kennen, waardoor je ook betere keuzes kunt maken.

Werkwijze

Een coachingtraject verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. Je hebt een vraag, wens of probleem waar je graag mee aan de slag wilt;
 2. Jouw coachvraag en je huidige ambities, overtuigingen en waarden zijn het startpunt;
 3. Je ontdekt je (potientiële) kwaliteiten en talenten die je verder kunnen helpen met je coachvraag;
 4. Je ruimt belemmeringen op die je in de weg staan om je doel te bereiken;
 5. Tenslotte ga je op zoek naar mogelijkheden om je nieuwe inzichten in te zetten.

Ik, als coach, ondersteun je daarbij.
Tussen de coachingsgesprekken ga je, met behulp van huiswerkopdrachten, zelf aan de slag met je nieuwe inzichten.
We beginnen met een oriëntatie/ kennismakingsgesprek, waarna we beslissen of we samen verder gaan. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn, hangt af van je coachvraag en behoefte. Meestal kom je eens per 3 à 4 weken, om in de tussenliggende tijd je eigen stappen te kunnen zetten.
Iedere 5e keer is er een evaluatie, indien gewenst schriftelijk.

Het kan zijn dat je de kosten vergoed kan krijgen door je werkgever of als werkzoekende in het kader van een reïntegratietraject (IRO). Zie hiervoorde website van het UWV.

Klik hier om meteen een afspraak te maken.