Tarieven en betaling

Tarieven en betaling

Speciale producten:

Opvoedparty

 • 1 keer deelnemen € 10,-
 • 3 keer deelnemen €25,-
 • 5 keer deelnemen €40,-

Opvoedparty bij jou/u thuis:

GRATIS voor de gastheer/-vrouw.
Inhuren Carla Vogels : €100,- excl. reiskosten.

Dit bedrag kan eenvoudig door de deelnemers bijeengebracht worden.
(In Tilburg of directe omgeving (+/- 10 km) worden geen reiskosten berekend).

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning algemeen:

Consult € 50,- per uur

 • Een afspraak maken of een korte vraag stellen (minder dan 15 minuten) is gratis.
 • Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.
 • Bij niet of niet op tijd afzeggen van een afspraak wordt de helft van de consultprijs in rekening gebracht.
 • Voor klanten buiten een straal van 10 km van Kalidad wordt een reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.
 • Voor reistijd wordt de helft van de consultprijs (€ 25,= per uur) in rekening gebracht.De tarieven voor opvoedingsondersteuning zijn exclusief 21% BTW.
 • Opvoedingsondersteuning wordt soms vergoed door de zorgverzekering.
  Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.
 • Voor ouders met een minimuminkomen is korting of eventueel een gratis consult bespreekbaar.

 

Tarieven voor individuele coaching

Individuele coaching

Oriënterend gesprek (circa 20 minuten) gratis
Kennismakingsgesprek (circa 1 uur) € 80
Vervolggesprekken particulier € 75,- per uur
Vervolggesprekken zakelijk € 90,- per uur

 

De tarieven voor individuele coaching zijn exclusief 21% BTW.
Reis- en materiaalkosten (indien van toepassing) worden apart in rekening gebracht.

Bij vergoeding door de werkgever plus eventueel mogelijkheid tot vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Werkgerelateerde problematiek is (wellicht) aftrekbaar van de belasting.
De werkgever is vaak bereid om de kosten, of een deel hiervan te vergoeden.
Vraag je werkgever hier gerust om.
Het levert jullie beiden voordeel op.
Je wordt met je belemmeringen geholpen en je werkgever is minder tijd en geld kwijt aan (toekomstige) ziektekosten.
Het is goedkoper een traject met een coach aan te gaan en bijvoorbeeld een burn out te voorkomen dan langdurig in de ziektewet te zitten.
Daar heeft niemand baat bij.

E- coaching

Kalidad heeft besloten om één pakket aan te bieden.
Een maand e-coaching totaal kost 200 euro.
Met dit pakket kun je onbeperkt e-mailen met je coach.
Wanneer je op kantoordagen voor 12.00 uur een e-mail stuurt ontvang je, indien mogelijk, dezelfde dag een reactie, maar zeker binnen 48 uur.
Wanneer je op zaterdag voor 12.00 uur een e-mail stuurt ontvang je in principe in dat weekend een reactie.
Ook is het mogelijk om met je coach te bellen en te SMS- en.
In het kennismakingsgesprek worden daar afspraken over gemaakt.
De ervaring leert dat het all-in pakket het best aansluit bij de wensen van mensen die kiezen voor e- coaching.
Onze ervaring is dat er in een maand veel kan gebeuren.
Andere afspraken zijn natuurlijk ook mogelijk.
De e- coaching / opvoedingsondersteuning kan meteen starten, voor het tweede emailcontact dient het afgesproken bedrag op de rekening van Kalidad (bankrekeningnummer NL42 SNSB 0787519219 t.n.v. Kalidad  Gilze ) te zijn overgemaakt

Bij vergoeding door de werkgever plus eventueel mogelijkheid tot vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Werkgerelateerde problematiek is aftrekbaar van de belasting.
De werkgever is vaak bereid om de kosten, of een deel hiervan te vergoeden.
Vraag je werkgever hier gerust om.
Het levert jullie beiden voordeel op.
Je wordt met je belemmeringen geholpen en je werkgever is minder tijd en geld kwijt aan (toekomstige) ziektekosten.
Het is goedkoper een traject met een coach aan te gaan en bijvoorbeeld een burn out te voorkomen dan langdurig in de ziektewet te zitten.
Daar heeft niemand baat bij.

Tarieven professioneel mentorschap

De kosten voor professioneel mentorschap zijn sinds januari 2015 afgeleid uit de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren en gelden als volgt:

Artikel 4

1. De kantonrechter die de mentor, bedoeld in artikel 452, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, benoemt, stelt diens beloning vast overeenkomstig het bepaalde in het tweede tot en met vierde lid.

2. De jaarbeloning, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, bedraagt vanaf 1 januari 2020:

a. voor een mentor ( 17 uur ) € 1.153,00;

b. voor een mentor van een persoon in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar die jeugdhulp heeft gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of verstandelijke beperking ( 17 uur + 5 uur) € 1.492;

3. De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de mentor is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

4. Naast de jaarbeloning kent de kantonrechter in voorkomende gevallen de volgende beloningen toe:

a. voor aanvangswerkzaamheden € 543;;

b. voor een verhuizing € 339;

c. voor het beheren van een persoonsgebonden budget € 508,00 per jaar.

5. In afwijking van het eerste lid kan de kantonrechter wegens uitzonderlijke omstandigheden de beloning van de mentor op andere wijze vaststellen.

6. Voor een mentor betreffende een 2 persoons huishouden (Van een 2- persoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen )

– Beide standaard mentorschap (90 % van 17 + 17 uur) € 2076,00

– Standaard + psychische problemen 18-23 jaar ( 90 % van 17 + 22 uur) €2380,00

– Psychische problemen 18-23 + psychische problemen 18-23 (90 % van 22 + 22 uur) € 2686,00

Aanvangwerkzaamheden € 977,00

Verhuizing € 339,00

Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 508,00 per jaar.

De kosten zullen (vermeerderd met BTW) per maand worden gefactureerd en verzocht worden om te worden overgemaakt op de rekening.

Indien betrokkene de kosten van de professioneel mentor niet zelf kan bekostigen, zullen de kosten verhaald worden op de Bijzondere Bijstand binnen de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

 

Betaling

Betaling gelieve binnen 14 dagen na dagtekening van de ontvangen factuur op bankrekeningnummer NL 42 SNSB 07875192191 o.v.v. factuurnummer en datum.

Voor de algemene leveringsvoorwaarden klik hier.