Opvoeden binnen twee culturen

Opvoeden binnen twee culturen

Waarom zou je advies over opvoeden in twee culturen aan iemand vragen?

Eigenlijk zijn alle kinderen gelijk en toch heel verschillend.

Ieder gezond kind ontwikkelt zich vooral langs een zelfde lijn: eerst zitten, dan staan en dan lopen …. dat gaat bij iedereen hetzelfde.

Er zijn veel vragen bij ouders.

Of dat het nu Hollandse, Turkse, Surinaamse, Afghaanse, Poolse, Marokkaanse, Somalische, Engelse, Deense, Argentijnse, Cubaanse, Joegoslavische ouders zijn of ouders vanuit een hier niet genoemd land.

Met Hollandse ouders bedoel ik ouders die de Nederlandse cultuur als opvoeding hebben, alle andere ouders zijn soms niet van jongs af in de Nederlandse cultuur opgegroeid of weten er nog weinig vanaf.

Zij voeden vanuit twee culturen op en dat is dus twee keer zoveel!! En soms ook twee keer zo goed. En soms twee keer zo moeilijk.

Niet alle talen kennen zelfs een woord voor het woord “Opvoeden”.
Een paar voorbeelden van het woord “opvoeden” in verschillende talen kan ik wel geven:

Engels: Parenting
Surinaams: Kwekie
Turks: Eğitmek
Marokkaans: Tarbia!
Kaapverdiaans: Criamenin
Somalisch: Kuris
Spaans: Educacion
Braziliaans: Educação
Pools: Ksztalcic
Deens: Opdrage
Joegoslavisch: Vzdelavat
Argentijns: Educació

Veel ouders willen niet praten over het opvoeden van hun kind, want dat is vreemd, dat hoeft niet, dat moet je zelf kunnen, zeggen zij.

Het maakt niet uit in welke cultuur.

Zij schamen zich, de eerste keer en zij willen niet aan anderen vertellen dat zij erover willen praten. Ze zijn soms bang om er over te praten. Ze denken dat iemand zich met hun manier zal bemoeien.
Toch vinden ze het soms zo moeilijk dat ze zelf geen oplossingen meer kunnen bedenken.

Dit is bij veel ouders van peuters, schoolkinderen en pubers zo.
Kinderen groeien op en maken bepaalde ontwikkelingsfasen door; dat is overal hetzelfde. Hoe volwassenen daarop reageren is heel verschillend in de diverse culturen.

Met behoud van je eigen normen en waarden kun je als ouder veel kanten op.

Je kunt ook diverse kwaliteiten gebruiken. Zowel ouders als kinderen beschikken over veel kwaliteiten.
Kalidad richt graag de focus op kwaliteiten en wil er enkele noemen.

Kwaliteiten van kinderen

Kwaliteiten van ouders

Grenzenloos loyaal
Fantasie
Magisch denken
Uit op de glimlach van de ouder
Vol vertrouwen
Inzet op positieve sfeer
Creatief
Durven ontwikkelen

 Veiligheid
Liefde
Zorgen
Grenzenstellen
Geld
Eten
Leren
Leiding
Ruzie maken
Voordoen

Er is niet enkel maar één goede manier om kwaliteiten van kinderen te helpen ontwikkelen. Er zijn er veel en de diversiteit waarin allochtone kinderen hier in Nederland opgevoed worden, kan een grote verrijking zijn.

Ouders met een niet-Nederlandse achtergrond zijn over het algemeen positief over hun eigen opvoedersrol. Zij vinden dat zij de baas zijn, dat zij verantwoordelijk zijn en zij verwachten van hun kinderen respect voor zichzelf en voor anderen. Zij zijn trots op de ouderlijke status die ze hebben. De rol van de moeder en de vader kunnen soms sterk verschillen. Zij hebben een dubbele taak: de rol binnen de eigen cultuur en de rol in de Nederlandse maatschappij. Het kan verwarrend zijn om de Nederlandse vrijheden in het gedrag van je kind terug te zien.

Je kind opvoeden in twee werelden is duidelijk moeilijk en Kalidad wil hierin een ondersteunende rol vervullen. Het uitgangspunt bij deze vorm van ondersteuning is opvoeders bewust maken van de keuzes die ze maken bij het opvoeden van hun kinderen, want elke opvoedingskeuze heeft consequenties.
De keuze die opvoeders maken hebben te maken met de eigen waarden en normen. Opvoeden is een breed begrip, iemand grootbrengen, iemand vormen. Ouders of verzorgers proberen hun kinderen alles bij te brengen wat ze in hun leven in de maatschappij nodig hebben. Met het opvoeden dragen ouders of verzorgers een bepaalde cultuur over op hun kinderen. De cultuur van ouders en een gezin kan zo gevormd zijn door de opvoeding en achtergrond van de ouders of opvoeders zelf. Bijvoorbeeld door herkomst, vluchtverleden, tradities, culturele en maatschappelijke positie en kansen en ga zo maar door. Maar bijvoorbeeld ook doordat mensen die in een ander land geboren zijn in Nederland zijn gaan wonen en daar kinderen opvoeden. Of omdat mensen in Nederland te maken hebben met andere culturen dan alleen de Nederlandse. Kinderen hebben dan automatisch ook te maken met meerdere culturen.

Tijdens de begeleidende/coachende ondersteuning wordt gekeken naar waarom de opvoeders kiezen voor een bepaalde stijl. De stijl wordt niet ter discussie gesteld, maar er is wel confrontatie met de consequenties daarvan.
We kijken samen bewust naar het veilig opvoeden binnen twee culturen, want naast het weten waarom je als opvoeder kiest voor een bepaalde stijl is het ook belangrijk te weten wat de verschillen zijn met de waarden en normen in de cultuur waar je kinderen óók opgroeien.

Er wordt aandacht besteed aan het belang van uitleggen aan kinderen van keuzes die ouders/opvoeders maken. Kinderen groeien immers op binnen twee culturen en worden geconfronteerd met andere realiteiten en meerdere verschillen. Opvoeden van kinderen is soms best lastig, zeker als je in twee werelden leeft. En elke wereld zijn eigen regels en gewoonten heeft.
Als een kind groter wordt, is het nog moeilijker. Je kind doet misschien niet meer wat je wilt. Of wil steeds naar vrienden die andere gewoontes hebben waar je het niet mee eens bent. Dan ontstaat er ruzie in huis. Heel vervelend.
Deze problemen horen bij opgroeien. Het kind moet zelf ontdekken wie hij/zij is. Wat hij/zij belangrijk vindt en wat niet. Waar hij/zij goed in is. Deze periode heet de puberteit en is niet altijd makkelijk voor ouders. Je kunt je zorgen maken omdat je niet goed weet wat je moet doen.

Een paar tips:

  • Je kind groeit op in twee werelden. Thuis zijn er jullie regels. Op school en bij vriendjes zijn er de Nederlandse gewoonten. Dat kan verwarrend zijn. Je kind moet steeds kiezen. Praat hierover met je kind.
  • Als je kind dwars is of boos, blijf dan zelf rustig. Sla, scheldt of schreeuw niet. Blijf praten met je kind. Luister naar wat het wil vertellen. Dan leert je kind wat het moet doen bij ruzie en leert je kind rekening te houden met een ander.
  • Laat je kind het soms ook anders doen. Volgens de Nederlandse regels omdat je kind moet leven en leren in dit land. Misschien is dat heel erg moeilijk. Omdat je het liever anders wilt. Maak daarom goede afspraken. Zo help je jouw kind een verbinding te maken tussen deze twee werelden. Is hier bijvoorbeeld hulp bij nodig dan kan Kalidad zeker helpen.
  • Praat met andere ouders uit je cultuur. Zij delen je gewoonten en regels. Vraag hoe zij praten met hun kinderen. En wat zij goed vinden. Samen weet je meer.
  • Kom naar een opvoed- party of houd er één bij je thuis. Wij ondersteunen je graag! Neem gerust contact op ! (email: info@kalidad.nl)

Durf hulp te vragen. Er bestaat een cursus die heet : “Beter omgaan met een puber voor allochtone ouders.” Bij Kalidad is hierover meer informatie verkrijgbaar.