Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

Kalidad is o.a. gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat voor alle ouders van kinderen van 0-18 jaar. (Alle ouders wil zeggen: elke vorm van opvoedsituatie.) Opvoedingsondersteuning bestaat uit het geven van advies, voorlichting, begeleiding, steun en praktische tips met betrekking tot het opvoeden van uw kinderen. Op maat wil zeggen toegespitst op jouw persoonlijke situatie van dit moment.

Kalidad gaat ervan uit dat:

  • Het logisch is dat er af en toe vragen zijn;
  • Er nog geen boek geschreven is over jouw kind in jouw situatie;
  • Een goed gesprek heel verhelderend kan zijn;
  • Een afspraak maken moed kan vragen, maar de moeite waard is.

 

Kalidad kan:

  • Samen met elke opvoeder een antwoord vinden op vragen over (de ontwikkeling van) je kind(eren);
  • Informatie aanbieden over de ontwikkeling van je kind(eren);
  • Ondersteuning bieden bij doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulpverlening of andere hulp (bijvoorbeeld via een thema avond o.i.d.);
  • Ter overbrugging van een wachtlijst in de jeugdhulpverlening praktische steun geven.

Welke vragen?

Kinderen zijn meestal leuk en lief. Maar kinderen kunnen het hun ouders ook flink lastig maken. Opvoeden is niet altijd eenvoudig.

Elke ouder heeft vragen. Waarom maakt mijn kind zoveel drukte? Eet mijn kind wel gezond? Waarom vertelt mijn kind zo weinig over school? Is mijn kind niet te verlegen? Ik kom zelf uit een andere cultuur, hoe doe ik dat: opvoeden in Nederland? Het is niet altijd gemakkelijk om een antwoord te vinden.

Als ouder wil je het beste voor je kind. Je wilt een gelukkige zoon of dochter. Een kind dat een goede toekomst heeft. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Waar vind je het antwoord op al je vragen over opvoeden?

Soms maak je jezelf zorgen over de ontwikkeling van je kind.

Door privé- omstandigheden kan het voorkomen dat je (tijdelijk) minder aandacht voor je kinderen kunt hebben.

In tijden van crisis kan een steuntje in de rug welkom zijn.

Soms heb je bijzondere vragen als je kind een nieuwe levensfase ingaat, zoals de overgang naar de basisschool of het begin van de puberteit.

Of je zou het fijn vinden als de ruzies in huis wat minder worden.

Je wilt nu eindelijk wel eens uit die negatieve spiraal met je kind ?

Of ben je op zoek naar een oplossing voor die driftbuien van je peuter?

Hoe zit het met kinderen die niet willen eten?

Kalidad zoekt samen met jou naar een oplossing, die aansluit bij je persoonlijke situatie en mogelijkheden. Praktisch, persoonlijk en op maat.

 

Huisbezoek

Als je jonge kinderen hebt of om een andere reden aan huis gebonden bent, kan het handig zijn om bij je thuis een afspraak te maken. Vermeldt dit bij je aanmelding (telefonisch, via e-mail of contactformulier).

Bij grote afstanden (> 5 km) worden reiskosten in rekening gebracht.

Kalidad gaat ervan uit dat je binnen korte tijd, soms al na één gesprek of huisbezoek, de draad weer zelf op kan pakken.

Er is geen verwijzing nodig voor Kalidad en er is geen wachtlijst.

Kalidad doet niet echt aan dossiervorming als je dit niet op prijs stelt, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van derden, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Opvoedingsondersteuning wordt soms wel, maar meestal slechts zelden vergoed door de zorgverzekeraar, dus je betaalt voor de consulten (zie tarieven en betaling).

Mocht je minder draagkrachtig zijn, schroom niet om toch contact op te nemen, er kan altijd gekeken worden naar een prijs die past bij jouw portemonnee.