Missie en visie

Missie en visie

Missie

Kalidad wil kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders en hun omgeving ondersteunen om tot een optimale ontwikkeling, functioneren en welbevinden te komen.
Dat alles vanuit een kleinschalige, zorgzame, eigenzinnige en niet gebureaucratiseerde benadering.
Waar nodig outreachend.
Er wordt ontwikkelingsgerichte hulp geboden, gericht op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten, rekening houdend met eventuele beperkingen.

 

Visie

Om je te ontwikkelen moet je jezelf goed voelen.
Dit vraagt dat mensen zorg voor je hebben als je het even niet weet, kunt of vragen hebt.
Hierna moet je ook ondersteund en uitgedaagd worden om een volgende stap te nemen.
Als cliënt heb je de meeste ervaring over jezelf en je omgeving.
Ervaringen die leuk en niet leuk zijn, maar altijd informatie geven.
We kijken naar wat goed is gegaan, wat mis is gegaan en vergelijken eerdere ervaringen met hoe het nu gaat.
Samen vinden we de aanknopingspunten voor verandering en werken hier aan.
Talenten en kwaliteiten doen er toe
Problemen horen bij het leven, maar kansen liggen bij het uitbuiten van je kwaliteiten/talenten en het opheffen of compenseren van je zwakke kanten.
Ter voorkoming van het verdwalen in het verwachtingspatroon van de maatschappij of van cliënten persoonlijk bieden we de mogelijkheid om elkaars krachten en kwaliteiten met elkaar te delen via ontmoetingsmomenten.
De visie van Kalidad is dat iedereen van elkaar mag en kan leren.