Rol ouders belangrijk bij probleemgedrag jongeren

Door Redactie Educare

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse jongeren ontwikkelt probleemgedrag in de adolescentiefase. Het karakter, de gezinssituatie en de relatie met leeftijds­genoten kunnen de ontwikkeling van agressief gedrag of depressieve gevoe­lens beïnvloeden.

Orthopedagoge Miranda Sentse onderzocht de invloed van de sociale omgeving op probleem­gedrag. Het blijkt dat ouders een belang­rijke rol hebben. Niet ieder kwetsbaar kind ontwikkelt probleemgedrag. Sentse ontdekte dat de gezinssituatie een belangrijke rol speelt.

Een kind dat vaak in conflictsituaties belandt, heeft een grotere kans op het ontwikkelen van antisociaal gedrag. Wanneer ouders warmte en steun geven, verkleint dat het risico op probleemgedrag. Een afwijzen­de en kille houding daarentegen ver­groot de kans op antisociaal gedrag aanzienlijk.

Kinderen in de adolescentie­fase willen graag bij de groep horen en verlangen zelfstandigheid. Jongeren met antisociale vrienden gaan vaak zelf ook probleemgedrag vertonen. Jongeren die dan ook nog eens niet onder streng ouderlijk toezicht staan, hebben een gro­tere kans op het ontwikkelen van anti­sociaal gedrag.

Teveel controle kan ech­ter eveneens averechts werken. Jongeren zijn niet alleen gevoelig voor de waar­dering van hun ouders, maar willen ook geaccepteerd worden door hun leeftijds­genoten. Jongeren, vooral meisjes, ver­tonen meer gedragsproblemen wanneer de relatie met hun ouders slecht is. Het risico daarop wordt echter verminderd wanneer zij een goede relatie onderhou­den met leeftijdsgenoten.

Ouders kunnen met hun acceptatie en steun niet de afwijzing van leeftijdsgenoten compen­seren.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen 23-2-2010

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.